Kongre Ana Teması :

” Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya Hattında Kombine Taşımacılık, Ticaret ve Enerji Hatları : Bölgesel Farkındalık “

 • Tarihi İran – Karadeniz Hattında Lojistik Merkezi : Erzurum
 • Kara-Deniz-Demiryolu ve Havayolu Bağlantılı Taşımacılığın Sosyo-Ekonomik Analizi
 • Dış Ticaret ile İlgili Engeller. Ulusal ve Bölgesel Analizler
 • Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Lojistik Yetkinlik
 • Dış Ticaret ve Lojistik Alanında Bilgi İşlem Teknolojilerinin Kullanımı
 • Lojistik Sektöründe Küresel Trendler
 • Küresel Taşıma Koridorları
 • Küresel ve Bölgesel Entegrasyonların Dış Ticaret ve Lojistik Üzerine Etkisi
 • Çin İpekyolu Ekonomik Kuşağı
 • Hazar Transit Koridoru
 • İran’ a Yönelik Ambargoların Kaldırılmasının Bölge Ticaretine Olan Etkisi
 • Enerji Ticareti ve Lojistiği
 • Uluslararası Ticaret Hukuku ve Bölgesel Olaylar
 • Tarım ve Gıda Ürünlerinin Dış Ticaret ve Lojistiğinin Bölgesel Değerlendirmesi
 • Kafkasya Orta Asya Türkiye Dış Ticaret-Lojistik Koridoru
 • Limanlar ve Lojistik Alanlar
 • Turizm Lojistiği
 • Serbest Bölgeler ve Sınır Ticareti
 • Jeopolitik Gerginliklerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Üzerine Etkisi
 • Uluslararası Güncel Gelişmeler Işığında Hukuki ve Kurumsal Değişiklik Önerileri / İhtiyacı
 • Bölgesel İhtiyaca Uygun Ulusal ve Uluslararası Finansal Destek Mekanizmaları
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanlarında Kamu Destek Mekanizmaları
 • Enerji Hatları Jeopolitiği ve Jeostratejisi
 • Yeşil Lojistik
 • Sağlık lojistiği
 • Afet Lojistiği