ETKİNLİK TARİH
Son Bildiri Özet Gönderimi 1 Temmuz 2016
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 18 Temmuz 2016 –
2 Ağustos 2016
Tam Metin Son Gönderim Tarihi

Basıma Hazır Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kongre Kayıtlarının Sonlandırılması

2 Eylül 2016

23 Eylül 2016

23 Eylül 2016

Kongre Programının İlan Edilmesi 23 Eylül 2016
Kongre Tarihi 20 – 21 – 22 Ekim 2016