GENEL BİLGİLER


 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Temmuz 2016’dır.
 • Tam metinlerin son gönderim tarihi 2 Eylül 2016’dır.
 • Örnek bildiri şablonu indirmek için Tıklayınız..
 • Bildiri özetleri sadece internet sitesi üzerinden 1 Temmuz 2016 tarihine kadar portala yüklenmelidir ve herhangi bir problem olması durumunda kongre mail adresine (ukodtlk.2016@atauni.edu.tr) elektronik posta olarak gönderilmelidir. Faks ve ya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirilerin durumu e-mail yoluyla yada kongre web sayfasındaki bildiri takip sistemi üzerinden görülebilecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Kongreye sunulan bildiriler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, orjinal eser olmalıdır. Yazarların, kendilerine bile ait olsa, daha önce yayımladıkları eserleri kongrede bildiri olarak sunmaları yasaktır.
 • Kongreye gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir.
 • Derleme bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetlerinde tablo ve resim bulunmayacaktır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Uygun görülen bildiriler sunulmak üzere kabul edilecektir, sonuçlar e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin sunumunun yapılabilmesi için kongre kaydının yapılması ve ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Kabul edilen ve sunumu yapılan bildirilerin tam metinleri kongre kitabında basılacaktır.
 • Seçilmiş bazı bildiriler ulusal ve/veya uluslararası nitelikli hakemli dergilerde yayınlanabilecektir.

ÖZEL KOŞULLAR


 • Eğer bildirinin yazarlarından hiç biri kongreye katılmazsa, bildiri otomatik olarak kongre programından ve kongre kitabından çıkarılır.
 • Katılım belgesi sadece kongreye katılan ve bildirilerini sunan yazarlara verilir.
 • Birden fazla yazarlı bildiriler için, en azından bir yazarın (kongrede sunumu yapacak yazarın) kayıt olması gereklidir. Diğer yazarlar eğer kongreye katılmak istiyorlarsa ayrıca kayıt yaptırmalıdırlar.
 • Kongreye katılan her katılımcı kongre ücretini ödemelidir. Bu ücret yemek, gezi ve kongre kitabı gibi masrafları karşılayacaktır.
 • Ortak yazarlı çalışmalar için, kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması zorunludur.
 • Birden fazla çalışma ile katılacak olan yazarlar her bir çalışma için ayrı ayrı katılım ücreti ödeyeceklerdir.
 • Bildiri kabul edildikten sonra yatırılan kongre ücretlerinde iade yapılmaz.
 • Kongreye katılmayan veya katılıp da bildirisini sunmayan yazarlara katılım belgesi, katılım ücretini ödemiş dahi olsalar verilmez.
 • Kongreye katılacak katılımcılar birlikte geldikleri misafirleri için ( 0 – 6 yaş gurubu çocuklar hariç )  yemek, gezi vb. ücretleri ayrıca ödemelidirler.