• Sunumlar İngilizce veya Türkçe olarak yapılmalıdır.
  • Kongrede sunulmayan çalışmalar bildiri kitabında basılmayacaktır.
  • Bildiri sunum süresi, 15 dakika sunum ve 5 dakika tartışma olacak şekilde toplam 20 dakikadır.
  • Her bir oturumda 4 ya da 5 sunum yapılacaktır.
  • Bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce sunum kontrol merkezindeki sorumlu kişiye verilmelidir.